หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อให้มีวัสดุเครื่องดับเพลิงใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อรถเทเลอร์ขนแบ็คโฮร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร เพื่อใช้สูบน้ำนา หมู่ที่ ๕ หรือเวลาเกิดสาธารณะภัยในตำบลหาดงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ตัดหญ้าคลองส่งน้ำคลองซอยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๕ สถานี และงานต่างๆ ในตำบลหาดงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในปฎิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนลูกปืนและเปลี่ยนชีลของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านช่องลม-ห้วยโปร่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาฯหรือการประชุมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภํณฑ์สสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บฎีกาและเอกสารทางการเงิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. หาดงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลหาดงิ้วหมู่ที่ ๑-๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อนำมาใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา)เพื่อใช้ในปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดง ตำบลหาดงิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อพัสดุสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องลม สำหรับเด็กช่วงอายุ ๒ - ๔ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อพัสดุสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดงิ้ว สำหรับเด็กช่วงอายุ ๒ - ๔ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]โครงการ วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ วางท่อประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๗๐ เมตร,ช่วงที่ ๒ วางท่อประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๗๙๓ เมตร,ช่วงที่ ๓ วางท่อประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๗๔๐ เมตร,ช่วงที่ ๔ วางท่อประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร,ช่วงที่ ๕ วางท่อประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๓๕ เมตร,ช่วงที่ ๖ วางท่อประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๖๐๐ เมตร,ช่วงที่ ๗ วางท่อประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๓๒๔ เมตร [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี (ปั้มฉีดเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-446-082
Hadngiew  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-446-082 โทรสาร : 055-446-511
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 7,672,470 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10