หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วย้ายที่ทำการไปแห่งใหม่ ติดต่องานได้ที่ สำนักปลัด โทร 087-2095885 กองคลัง โทร 080-1306747
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านด่านนาขาม   ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หาดล้า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หาดล้า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หาดล้า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ผาเลือด   จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซม พร้อมตรวจเช็ครถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๔๗๒๓ อุตรดิตถ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯและป้ายโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะ (พร้อมติดตั้ง) สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.นายาง   จ้างเหมารถแมคโครและรถไถ สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.นายาง   เหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้่างความตระหนักรู้สู่สังคม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ม.ค. 2565
ทต.ในเมือง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ เทศบาลตำบลในเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.หัวดง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.น้ำพี้   ซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ผาเลือด   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ตรอน   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ตรอน   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ตรอน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ขุนฝาง   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หาดล้า   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของส่วนงานราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ตรายางสั่งทำ จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ตรอน   จ้างติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ตรอน   ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ขุนฝาง   จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุกดีเซล (กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ บธ ๑๒๖๑ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑ ? ๕๕ -๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.หาดงิ้ว   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ในเมือง   จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 800-6787 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ในเมือง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ในเมือง   เหมาคนดูแลสวนสาธารณะและสาธารณสถานต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง 19 ม.ค. 2565
ทต.ในเมือง   จ้างจ้างเหมาปรับไถ่เกลี่ยบ่อขยะพร้อมปรับพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลในเมือง (โครงการบริหารจัดการขยะบริเวณบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.งิ้วงาม   ซื้อวัสดุอื่นๆ(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.หัวดง   โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจำหน่ายและรับซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตรเป็นอาคารโครงเหล็ก ขนาดความกว้าง4.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ต่อ 1 ล๊อค รวมจำนวนล๊อคทั้งหมด 45 ล๊อค หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 1,080 ตร.ม.พร้อมเทคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,591 ตร.ม. 19 ม.ค. 2565
อบต.หาดล้า   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.น้ำพี้   จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซม ระบบสายไฟของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.คอรุม   จ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นห้องประชุมเพชรคอรุม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 172
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-446-082
Hadngiew  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-040-107 โทรสาร : 055-040-106
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 8,990,870 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10