หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วย้ายที่ทำการไปแห่งใหม่ ติดต่องานได้ที่ สำนักปลัด โทร 087-2095885 กองคลัง โทร 080-1306747
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.hadngiew.go.th/org... https://www.hadngiew.go.th/org... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เลือก โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.hadngiew.go.th/boa... https://www.hadngiew.go.th/boa... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ บุคลากร
3.เลือก คณะผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เลือก อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ แผน
3.เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.เลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.hadngiew.go.th/con... https://www.hadngiew.go.th/con... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ ระเบียบ
3.ไปที่ภายในหน่วยงาน
4.เลือก กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/new... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ ข่าวสาร
3.ไปที่ ข่่าวสาร
4.เลือก ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.hadngiew.go.th/web... https://www.hadngiew.go.th/web... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รับเรื่องราวร้องเรียน
3.เลือก กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.hadngiew.go.th/hom... https://www.facebook.com/peopl... 1.เว็บองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
2.เพจองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
  
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ การบริหารบุคคล
3.เลือก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ แผน
3.เลือก แผนการดำเนินงาน
4.เลือก แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.เลือก แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก รายงานผลการกำกับติดตาม
4.เลือก สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(6 เดือนแรก)
5. เลือก รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ปี 2566
6. เลือก รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปี 2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก รายงานผลการกำกับติดตาม
4.เลือก ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หาดงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เลือก คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.hadngiew.go.th/ser... https://www.hadngiew.go.th/ser... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก สถิติ
4.เลือก รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ในปี พ.ศ.2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
4.เลือก รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ในปี 2565
o18 E-Service https://www.hadngiew.go.th/ser... https://docs.google.com/forms/... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ แบบคำร้องขอน้ำอุปโภค - บริโภค
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.hadngiew.go.th/egp... https://www.hadngiew.go.th/egp... http://process3.gprocurement.g... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ ข่าวสาร
3.เลือก ประกาศจากระบบ e-gp
4.เลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/egp... https://www.hadngiew.go.th/egp... ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
  2.ไปที่ ข่าวสาร
  3.เลือก ข่าวสารภายนอก
  4.เลือก ข่าวสารในเครือข่าย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
  2.ไปที่ ข่าวสาร
  3.เลือก ประกาศจากระบบ e-gp
  4.เลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-gp
  1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
  2.ไปที่ ข่าวสาร
  3.เลือก ประกาศจากระบบ e-gp
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ ข่าวสาร
3.เลือก รายงาน
4.เลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี(สขร)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ การบริหารบุคคล
3.เลือก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.เลือก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.เลือก เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.https://www.hadngi... https://www.hadnhttps://www.ha... https://www.hadngiew.gohttps:/... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ การบริหารบุคคล
3.เลือก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.เลือกหัวข้อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
5.เลือกหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานปี พ.ศ.2566
6.เลือกหัวข้อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
7.เลือกหัวข้อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ การบริหารบุคคล
3.เลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/ser... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ บริการประชาชน
3.เลือก คู่มือประชาชน
3.เลือกหัวข้อ คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียน
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.hadngiew.go.th/con... https://www.hadngiew.go.th/con... https://www.hadngiew.go.th/con... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ บริการประชาชน
3.เลือก รับเรื่องราวร้องเรียน
4.เลือกหัวข้อ ร้องเรียนทุจริต
5.เลือกหัวข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก สถิติ
4.เลือก รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ ข่าวสาร
3.เลือก ข่าวสาร
4.เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
5.เลือก โครงการประชุมผู้ปกครอง
6.เลือก ประชุมประชาคมระดับตำบล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ แผน
3.เลือก แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
4.เลือก ประกาศเจตนารมณ์
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ แผน
3.เลือก แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
4.เลือก การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ แผน
3.เลือก แผนป้องกันปรามปรามทุจริต
4.เลือก การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.เลือกหัวข้อ การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต
4.เลือก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ แผน
3.เลือก แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
4.เลือกหัวข้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก รายงานผลการกำกับติดตาม
4.เลือก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.หาดงิ้ว ประจำปีงบมาณ 2566
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2565 ของ อบต.หาดงิ้ว รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ การบริหารบุคคล
3.เลือก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.เลือกหัวข้อ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ การบริหารบุคคล
3.เลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.เลือก ประกาศเรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
5.ไปที่ ข่าวสาร
6.เลือก ข่าวสาร
7.เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
8.เลือก อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566
9. แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.เลือก รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home
2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
4. เลือก รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ในปี พ.ศ.2565
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/pro... https://www.hadngiew.go.th/dnm... https://www.hadngiew.go.th/new... https://www.hadngiew.go.th/new... 1.เข้าเว็บ https://www.hadngiew.go.th/home

2.ไปที่ รายงาน
3.เลือก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4.เลือก รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566
5.ไปที่ ข่าวสาร
6.เลือก ข่าวสาร
7.เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
8.เลือก ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 081-953-9426
Hadngiew  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-040-107 โทรสาร : 055-040-106
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 18,039,259 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10